icon

Контакти

За да научите повече за комплекса Ерхиади или да насрочите среща, моля, обадете ни се на: 0030 6932 700995 или 0030 6945 293755.

Резиденции Ерхиади

Патриарх Максим 8
Кефариа, Кифисия, Пощенски код 14562
Тел.0030210, 6849940